ZEST.ATMEGA8-KIT-DS18B20READY-CHAR-DISP

Moduł na ATMEGA8 (termometr) 4 kanały

dla wyświetlaczy znakowych i DS18B20


zdjęcie przykładowego wyświetlacza 20x4 podłączonego do modułu

Moduł pracuje również z wyświetlaczami dwuwierszowymi.

Przykład wyświetlacza "Blackline" z żółto-zielonym podświetleniem LED,

który jest rest alternatywą optyczną dla drogiego wyświetlacza OLED

moduł pracuje z wyświetlaczami 2 wierszowymi - dwie temperatury

oraz z wyświetlaczami 4x20 - cztery temperatury

prezentacja wyniku z 4 miejscami po przecinku
Zamknij