LCD-AG-TFT480272C16B 4i3 RTP
TFT 4i3" z kontrolerem pamięci obrazu

Kontynuacja LCD-AG-TFT480272C256

z dodatkową pamięcią 480x272 8/16bit kolor


PL - specyfikacja PDF >>

Wejście w tryb rozkazu najpierw sygnał "CS" H ->Lnastępnie"Ao"zmieniastanH->L

W trybie 16 bit/pixel format RGB 5-6-5 bitów.
Zamknij