LCD-TFT-3i2-CG-240x320RGB ILI9341 Z40

Wyświetlacz TFT 3,2" ZIFF40 ILI9341

interfejs 16bit/SPI color 240x320

COG pamięć obrazu - sterownik ILI9341 ZIFF 40

Zamknij