LCD-TFT-2i4-CG-240x320RGB ST7789 Z40

Wyświetlacz TFT 2i4" z kontrolerem ST7789

prosta obsługa interfejs SPI color 240x320

COG pamięć obrazu - nowoczesny sterownik


SPI 4-lines

LOW POWER
Zamknij